Energiedeskundige
Wat zegt de wet?

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) een bijkomend basisdocument, nodig bij de verkoop van bestaande residentiële woningen. Sinds 1 januari 2009 moet men dit certificaat ook kunnen voorleggen bij het afsluiten van een huurovereenkomst. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw maar werkt louter sensibiliserend. Bedoeling is om kopers en huurders een beeld te geven het energieverbruik van het pand. Tevens bevat het energieprestatiecertificaat tips om de woning energiezuiniger te maken. De verplichting tot het voorleggen van het EPC rust bij de eigenaar, respectievelijk de verhuurder. Het certificaat is 10 jaar geldig.

Wat is het energieprestatiecertificaat (EPC)?

De energiedeskundige type A meet de woning volledig op: vloerplaten, volume, dikte van de muren, openingen in de gevel, enz.
Daartoe is het best om zoveel mogelijk informatie mee te geven, zoals facturen, lastenboeken, foto’s van de werken,…

Alle gegevens worden ingevoerd in een databank die vervolgens de EPC zal berekenen en voorstellen zal doen omtrent hoe men de woning energiezuiniger kan maken.

Waarom het EPC?

Om de uitstoot van CO2 en het nutteloze verbruik van energie te beperken om zo de wereld wat properder te maken.

Kostprijs:

  • € 150 + BTW voor een woning. Dit geldt zowel voor open, halfopen als gesloten bebouwing.
  • € 100 + BTW voor een appartement.

Heeft u meerdere appartementen in 1 gebouw? Dan kan er een speciale prijs gemaakt worden.

Wij werken snel en hebben in ons klantenbestand niet alleen particuliere verkopers en verhuurders, maar ook notariaten, syndici en officiële instanties.

 

Wat als ik geen EPC laat opmaken?

Het certificaat wordt niet gevraagd wanneer het contract geregistreerd wordt, maar het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert steekproefsgewijs controles uit.